نصاب ها

تایل های ویژه ای تشکیل دهنده ی لمینت ها هستند که خود زبانه و شیار های به خصوصی دارند که نصاب لمینت می تواند به کمک این شیار ها قطعات کفپوش را کنار هم قراردهد و چفت نماید تا سطحی یکنواخت زیبا و براق پدید آید. در حال حاضر در خواست ها برای نصب و اجرای لمینت بسیار افزایش یافته و نصاب لمینت کسی است که باید کار خود را به بهترین روش ممکن انجام دهد .نصب انواع کفپوش لمینت تفاوت هایی با یکدیگر دارد و نصاب لمینت باید با توجه به شناختی که از کفپوش ها دارد با بررسی دقیق و جامع محلی که قرار است کفپوش نصب گردد،نوع مناسبی از کفپوش را انتخاب کرده و برای نصب آن اقدام نماید. بر این مبنا گروه مستر بر آن شد تا تیم حرفه ای از نصابان را در هر استان آموزش دهد تا کیفیت کار تضمین شود. 

ما در تمام مراحل همراه شما هستیم.

ثبت نام نصاب

کفپوش ها زیبایی و جلوه ی خاصی را به محیط می بخشند و ظاهر خانه را بسیار متفاوت و دگرگون می سازند،اما موضوعی که بسیار پر اهمیت می باشد در زمینه ی کفپوش ها از جمله کفپوش پارکت،نصب درست و صحیح آن است که این موضوع به نصاب پارکت بستگی دارد زیرا نصاب پارکت است که تعیین کننده ی میزان کیفیت و جلوه ی کفپوش پارکت است.نصاب پارکت کسی است که با توجه به نوع و طرح و نقشه ی پارکت کار خود را انجام می دهد و نقش بسیار کلیدی و موثری را افا می کند. یا تاکید بر این موضوع، تیم مستر برآن شد تا همکاری خود را با متخصصین حرفه ای در سراسر ایران آغاز نماید تا کنترل کیفیت محصولات مستر حتی تا مرحله ی آخر ادامه پیدا کند. 

همسو با اهداف مستر، به سوی کیفیت حرکت کنیم.

نکات مهم نصب

شرایط اقلیمی مانند میزان دما و رطوبت محیط و سطحی که فرایند نصب روی آن انجام می­شود، بایستی در همان ابتدا بررسی گردد. این کار باعث می شود که دما و رطوبت نسبی قبل، حین و بعد از نصب درست و دقیق باشد. مقدار دمای متوسط محیطی که فرایند نصب در آنجا انجام می­شود، باید حداقل 18 درجه باشد. همچنین دمای سطح نیز باید بالاتر از 15 درجه سانتیگراد باشد. میزان رطوبت نسبی هوا نیز باید حداکثر در حدود 76 درصد باشد.